วันอาทิตย์, 16 พฤษภาคม 2564

น้องนิน่าถอดล่างครั้งแรก