วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

น้องนิน่าถอดล่างครั้งแรก