วันพฤหัสบดี, 2 กุมภาพันธ์ 2566

น้อง jayjee ล็อคครั้งแรก