วันพฤหัสบดี, 6 ตุลาคม 2565

YAYHEE ให้เพื่อนเอาแตกยัด