วันอังคาร, 3 สิงหาคม 2564

ที่รักขา กล้วยยัด จุกๆกันเลย