วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

ชอบจัง มีของเล่นตลอดเลย ชอบขี้แมลงวันที่อยู่บนอกอ่า