วันพฤหัสบดี, 23 กันยายน 2564

กินอยู่ก็เงียนได้ โดนเทพจัดชะ