วันพฤหัสบดี, 23 กันยายน 2564

น้อยหน่า เจอเทพดุ้นใหญ่เยส ไม่พอใจ ตามด้วยโด้