วันพฤหัสบดี, 8 ธันวาคม 2565

น้องแก้ม โดนเทพเยเสร็จ ไม่พอ ยัดโด้ต่อ