วันพฤหัสบดี, 8 มิถุนายน 2566

ขับรถไปเงี่ยน แหกติ้ว น้ำเยิ่มเต็มรถ