วันอังคาร, 24 พฤษภาคม 2565

ขับรถไปเงี่ยน แหกติ้ว น้ำเยิ่มเต็มรถ