วันอังคาร, 24 พฤษภาคม 2565

น้องน้อยหน่า โดน ดุ้นฝรั่งเยส เสร็จ แล้วต่อน้ำฟุ้ง