วันพฤหัสบดี, 8 ธันวาคม 2565

น้องดาด้า ติ้วเสียว ยัดโด้อันใหญ่