วันพฤหัสบดี, 8 ธันวาคม 2565

น้อง โรส แหก นิ้วยัด ครางเสียว