วันพฤหัสบดี, 8 ธันวาคม 2565

ติ้วยับ จนเทพทันไม่ไหว จัดดั้นยัด