วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

อาบน้ำเสร็จ จัดเทพต่อ ไม่มีพัก