วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

ติ้วเสร็จโดนเทพดุ้นยาวยัดต่อ เทพแทงไม่พัก