วันอังคาร, 9 สิงหาคม 2565

วันนี้ไม่มีเทพ ยัดโด้อันใหญ่ งานเสียว ยัดน้ำแตก พึ่งงานนี้